Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V26

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V26

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V26

The multi-axis controller V26 is a robust controller used commonly in electro-hydraulic applications.
With many output options including voltage, amperage and switching contacts and many handle options the V26 series is hugly customisable.

Technical data
Mechanical life V26                    10 million operating cycles
Supply voltage                            see interface
Operation temperature               -40°C to +60°C
Degree of protection                   IP22

Datasheet