Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V25

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V25

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V25

The multi-axis controller V25 is available in either single-axis or multi-axis options and is a robust controller used commonly in electro-hydraulic applications. With many output options including voltage, amperage and switching contacts and many handle options the V25 series is hugly customisable.
The V25 is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V25                         8 million operating cycles
Supply voltage                                 see interface
Operation temperature                    -40°C to +60°C
Storage temperature                       -50°C to +80°C
Degree of protection                        IP54, (optional IP67)
Functional safety                             PLd (EN ISO 13849) possible

Datasheet