Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V23

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V23

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V23

The multi-axis controller V23 is a robust switching device for remote control applications.
The multi-axis controller is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V23                           3 million operating cycles
Operation temperature                      -40°C to +60°C
Degree of protection                          IP67 front

Datasheet