Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V22

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V22

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V22

The multi-axis controller V22 is a robust switching device for remote control.
The multi-axis controller is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V22                                  3 million operating cycles
Operation temperature                             -40°C to +60°C
Degree of protection                                 IP65

Datasheet