Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V21

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V21

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V21

The multi-axis controller V21 is a robust hallsensor switching device for electro-hydraulic applications.
The V21 is especially suitable for installation in our ball handles.
The multi-axis controller is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life                                 5 millionen operating cycles
Operating force                                1,6 to 3,5N
Supply voltage                                 5V DC stabilized
Operation temperature                     -40°C til +60°C
Degree of protection                        IP67 

Datasheet