Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V20

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V20

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V20

The multi-axis controller V20 is a rugged switching device for remote control.
The multi-axis controller is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V20                                         3 million operating cycles
Operation temperature                                    -40°C to +60°C
Degree of protection                                        IP65

Datasheet