Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V14

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V14

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V14

The multi-axis controller V14 is a robust switching device for remote control and eletro-hydraulic applications. The modular design enables the switching device to be used universally.
The V14 is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V14                                6 million operating cycles
Operation temperature                           -40°C to +60°C
Degree of protection                               IP65

Datasheet