Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V8/VV8

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V8/VV8

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V8/VV8

The multi-axis controller V8/VV8 is avialable in either single-axis or multi-axis options and is a robust controller used commonly in electro-hydraulic applications. With many output options including voltage, amperage and switch contacts and many handle options the V8/VV8 series is hugely customisable.
The V8/VV8 is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V8                 10 million operating cycles
Mechanical life VV8               20 million operating cycles
Operation temperature          -40°C til +60°C
Storage temperature             -50°C til +80°C
Degree of protection              IP54

Datasheet