Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V6/VV6

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V6/VV6

Χειριστήριο Πολλαπλών Αξόνων V6/VV6

The multi-axis controller V6/VV6 is available in either single-axis or multi-axis options and is a robust controller used commonly in electro-hydraulic applications. The modular design and many possibilities of combination with our handles enables the switching device to be used universally.
The V6/VV6 is resistant to oil, maritime conditions e.g. offshore / vessels, UV radiation typically from the sun.

Technical data
Mechanical life V6                         10 million operating cycles
Mechanical life VV6                       20 million operating cycles
Operation temperature                  -40°C to +60°C
Storage temperature                     -50°C to +80°C
Degree of protection                      IP54 front

Datasheet